Vrijwilligers > Aanmeldprocedure
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Vrijwilligers > Aanmeldprocedure
Vrijwilligers > Aanmeldprocedure
Aanmeldprocedure: helder en gefaseerd
 
Vrijwilligerswerk is bij Pro Bista allesbehalve vrijblijvend en het binden en boeien van de juiste vrijwilligers is van groot belang. Hiervoor zet de stichting verschillende middelen in. Een heldere aanmeldprocedure, een actieve vrijwilligerscommissie, extra begeleiding en training, veel onderlinge uitwisseling en gezelligheid en een onkostenvergoedingen, waarmogelijk, helpen daarbij.

Iedere vrijwilliger krijgt informatie, een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Wanneer het klikt wordt een oriëntatieperiode ingelast met training en begeleiding en een evaluatiemoment. Na een goede afronding van deze periode volgt een contract. Hierna kan de nieuwe vrijwilliger actief participeren in de vergaderingen die de de commissie ‘Vrijwilligers’ regelmatig belegt.

Developed with QwikZite (version 1.12)