Hulpaanbod > Begeleiding
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Hulpaanbod > Begeleiding
Hulpaanbod > Begeleiding
Begeleiding: intensief en veelzijdig
 
Intensieve begeleiding is een belangrijk deel van het revalidatieproces. Pro Bista kinderen, jongeren en hun families ontvangen vroegbegeleiding, onderwijskundige begeleiding en gezinsbegeleiding en kunnen meedoen aantal allerlei activiteiten zoals praatgroepen, vakantieplan, feestelijke sinterklaas-, kerst--en nieuwjaarsvieringen en jaarlijkse vlieger- en sportwedstrijden.

Volwassen clienten ontvangen intensieve sociale begeleiding om de draad van hun leven weer op te pakken en worden met talrijke educatieve, recreatieve, sociale en culturele activiteiten (weer) sociaal geactivieerd. Afhankelijk van de hulpvraag en vervoersmogelijkheden van de client, worden  thuis- en werkbegeleiding verzorgd voor clienten die betaald aan de slag willen (blijven).
Developed with QwikZite (version 1.12)