Hulpaanbod > Belangenbehartiging
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Hulpaanbod > Belangenbehartiging
Hulpaanbod > Belangenbehartiging
Belangenbehartiging: invloedrijk en transparant
 
Pro Bista is een transparante organisatie met veel contacten in het veld. Met zuster- en koepelorganisaties houdt zij beleidsontwikkelingen op het terein van haar doelgroep goed in de gaten. Daarnaast komt zij bij de overheid en zorgverzekeraars op voor de belangen van haar doelgroep. Clienten kunnen met klachten over hun behandeling bij de stichting terecht of worden deskundig doorverwezen.
 
Developed with QwikZite (version 1.12)