Faciliteiten > Boetiek
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Faciliteiten > Boetiek
Faciliteiten > Boetiek
Boetiek: mooi en bruikbaar
 
Op Pro Bista maken cliënten leuke en bruikbare artikelen van verschillende materialen zoals pitrietmanden, souvenirs, kralenkettingen, tassen, kleine meubels en versierde potstukken. Deze artikelen vindt men in de eigen boetiek. Organisaties, zoals hotels en bloemenwinkels, maar ook privégebruikers kunnen deze artikelen kopen en de stichting nodigt iedereen graag uit om een kijkje te nemen.
Developed with QwikZite (version 1.12)