Stichting > Doelstellingen
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Stichting > Doelstellingen
Stichting > Doelstellingen
Doelstellingen: helder en inspirerend

De naam ‘Pro Bista’ komt van ‘Problema ku Bista’, wat ‘problemen met het zicht’ betekent. De stichting Pro Bista, functioneert al 10 jaar als een professionele zorginstelling. Zij zet zich met hart en ziel in voor de integratie en zelfredzaamheid van visueel gehandicapten op Curaçao en de woon-, werk- en leefomstandig heden die hiervoor nodig zijn.

Met haar kernproducten ‘revalidatie’, ‘sociale begeleiding en ondersteuning’, ‘informatievoorziening’ en ’advisering’, uitgevoerd door een deskundige staf en toegewijde vrijwilligers, ondersteunt zij haar cliënten, adviseert zij geïnteresseerde bedrijven, instellingen en particulieren en komt zij op voor de rechten en belangen van haar doelgroep.
Developed with QwikZite (version 1.12)