Cliënten > Familie en vrienden
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Cliënten > Familie en vrienden
Cliënten > Familie en vrienden
Familie en vrienden: informatie en tips
 
Pro Bista is er niet alleen voor haar cliënten, maar ook voor hun familie en vrienden. Deze groep kan bij de stichting terecht voor informatie, tips en advies over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun blinde of slechtziende familielid of vriend. Familie en vrienden zijn ook zeer  welkom bij de vele gemengde activiteiten die de stichting organiseert.

Via de afdeling maatschappelijk werk kunnen ouders, familieleden en vrienden ook beroep doen op sociaal emotionele steun of deelnemen aan praatgroepen met lotgenoten wat acceptatie en kennis vergroot. Veel familieleden en vrienden worden ook vrijwilligers bij Pro Bista en blijven zo nauw betrokken bij hun visueel beperkte familielid of vriend.
 
 
Developed with QwikZite (version 1.12)