Informatie > Feiten & cijfers
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Informatie > Feiten & cijfers
Informatie > Feiten & cijfers
Feiten & cijfers: digitaal beschikbaar
 
Feiten en cijfers ten aanzien van visueel gehandicapte medeburgers zijn eenvoudig te achterhalen op de website van het CBS (Centrale Bureau van de Statistiek, www.cbs.an) Daarnaast verschijnen en regelmatig (lokale) onderzoeken en beleidsrapporten over blinden en slechtzienden en houdt de stichting zelf ook cijfermateriaal bij over de ontwikkeling en grootte van haar doelgroep
 
Download hier
  • Tabellen en overzichten (visueel) gehandicapte burgers op de NA
  • Jubileum verslag Pro Bista naar aanleiding van haar tienjarige bestaan
  • Hoofdrapport projectontwikkeling gehandicaptenbeleid NA
  • Gehandicaptenbeleid gaat iedereen aan, juli 2004
  • Project Werkgelegenheid voor blinden en slechtzienden op de Nederlandse Antillen en Aruba
  • Pro Bista presentatie met cijfers en feiten over haar  doelgroep
Developed with QwikZite (version 1.12)