Faciliteiten > Revalidatiehulpmiddelen
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Faciliteiten > Revalidatiehulpmiddelen
Faciliteiten > Revalidatiehulpmiddelen
Hulpmiddelendepot: modern en hoogwaardig

Pro Bista adviseert clienten over de tarijke moderne hulpmiddelen die er tegenwoordig zijn en onderzoekt welke middelen het meest geschikt zijn voor haar clientengroep. Zij verwijst door naar betrouwbare aanbieders,helpt met het invullen van aanvragen voor dure hulpmiddelen bij zorgverzekeraars en beschikt bovendien ook zelf over een hulpmiddelenvoorraad voor verkoop en verhuur.
Developed with QwikZite (version 1.12)