Activiteiten > Informatief
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Activiteiten > Informatief
Activiteiten > Informatief
Informatief; communicatief en kennisrijk
 
Voor (potentiële) cliënten, vrienden, familie, scholen en bedrijven worden, op verzoek, voorlichtingsavonden, informatiebijeenkomsten en rondleidingen georganiseerd. De stichting heeft de afgelopen jaren een schat aan kennis en contacten opgebouwd, waar cliënten en derden graag gebruik van maken en verwijst personen en professionals daarnaast veelvuldig door.

Developed with QwikZite (version 1.12)