Hulpaanbod > Informatievoorziening
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Hulpaanbod > Informatievoorziening
Hulpaanbod > Informatievoorziening
Informatievoorziening: rijk en en interactief
 
Pro Bista besteedt veel aandacht aan informatievoorziening aan de gemeenschap. Naast een actieve en informatieve website, regelmatige publicaties en media optredens, meertalige brochures en folders, vertrekken maatschappelijk werkers en vrijwilligers regelmatig naar scholen, instellingen en bedrijven om voorlichting te verzorgen.

Tijdens de frequente voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemarkten wordt aandacht besteed aan de werking van het oog, kenmerken en gevolgen van oogziekten en het leven en werken met een visuele beperking. Voorlichtings sessies zij interactief met veel ruimte voor vragen en geinteresseerden kunnen de stiching ook altijd zelf benaderen met specifieke vragen en voorlichting op maat.

 
Developed with QwikZite (version 1.12)