Stichting > Inkomsten
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Stichting > Inkomsten
Stichting > Inkomsten
Inkomsten: geoormerkt en ontoereikend

Fundashon Pro Bista is een ideële stichting en een non-profit organisatie. Voor haar werkzaamheden is zij gebonden aan haar zorgcontract met de overheid. Daarnaast heeft het 'Bureau Ziektekostenverzekeringen' (BZV) vastgelegd welke zorgtaken Pro Bista op zich neemt en welke financiële prestaties hier tegenover staan.

Overheidssubsidies en zorgcontracten zijn helaas  niet toereikend voor alle activiteiten en projecten die op het wensen- en prioriteitenlijst van de stichting staan. Hiervoor worden additionele inkomsten gegenereerd, onder andere door fundraising, sponsoring, inzamelingsacties, donaties, giften en zaalverhuur.
 
Developed with QwikZite (version 1.12)