Cliënten > Jonge kinderen
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Cliënten > Jonge kinderen
Cliënten > Jonge kinderen
Jonge kinderen: vroegtijdige begeleiding
 
Pro Bista telt een tiental zeer jonge cliënten in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar. Zij worden  intensief ondersteund. Ouders kunnen bij de stichting terecht voor vragen en advies en worden, wanneer nodig, begeleid in het accepteren van de visuele handicap van hun kind. Jonge kinderen worden eerst zorgvuldig geobserveerd. Daarna wordt er, samen met hun ouders, een behandelplan opgesteld.

Met behulp van wekelijkse vroegbegeleidingsessies, onder leiding van een ervaren ergotherapeut, wordt vervolgens systematisch aandacht besteed aan de ontwikkeling van hun visie, groffe en fijne motoriek, cognitieve en auditieve vermogens. Zo krijgen jonge kinderen met een visuele beperking al jong vertrouwen in zichzelf en wordt hun zelfredzaamheid gestimuleerd.
Developed with QwikZite (version 1.12)