Informatie > Links
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Informatie > Links
Informatie > Links
Links: zinvol en actueel
 
Op het internet is tegenwoordig veel betrouwbare en zinvolle informatie te vinden voor mensen met een visuele beperking. In onderstaand overzicht zijn een aantal links geïnventariseerd die Pro Bista cliënten en professionals graag bezoeken om informatie te vinden over oogaandoeningen, hulp- en leermiddelen, hulpverlenende instanties, verzekeraars, (vak)bladen en (vak)literatuur.
Developed with QwikZite (version 1.12)