Hulpaanbod > Onderzoek
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Hulpaanbod > Onderzoek
Hulpaanbod > Onderzoek
Onderzoek: praktisch en beperkt
 
Onderzoek naar de oogziekten en het zichtverlies van clienten wordt voornamenlijk door lokale oogspecialisten uitgevoerd. Hiermee onderhoudt de stichting nauw contact. Met behulp van de medische gegevens van deze specialisten zet Pro Bista een passend revalidatieplan op en verricht zij praktisch hulpmiddelenonderzoek.

In de toekomst hoopt de stiching nog  beter in kaart bengen wat clienten met een zeer beperkte zicht (< 3%) precies zien. Hiervoor is een Low Vision project ingediend. Met een speciale ruimte op het centrum wil Pro Bista straks onderzoeken wat deze clienten nog aan contrasten, kleuren en lichtval zien. Hierdoor kan het  hulpaanbod nog beter op deze doelgroep worden afgestemd.

Developed with QwikZite (version 1.12)