Stichting > Partners
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Stichting > Partners
Stichting > Partners
Partners: samenwerkend en verrijkend

Pro Bista is een open en op samenwerking gerichte stichting met veel partners en relaties op lokaal èn internationaal niveau. Deze samenwerkingsverbanden leiden onder andere tot afgesloten (zorg)contracten, gezamenlijke projecten, onderlinge stages, uitwisselingsprogramma’s en intensieve trainingen, gericht op de deskundigheidbevordering van vrijwilligers en personeel.

Op lokaal niveau werkt Pro Bista  samen met de overheid, de zorgsector, ziekte kostenverzekeraars, belangenbehartigers en organisaties, die hun diensten verlenen aan de doelgroep. Op internationaal niveau is er intensief contact met zusterorganisaties in Nederland, Amerika en de Caribische regio en met organisaties die specialistische hulpmiddelen leveren aan de doelgroep. 
 
De internationale lijst van organisaties voor slechtzienden en blinden vindt u hier: http://www.johngilltech.com/agencies
Developed with QwikZite (version 1.12)