Stichting > Projecten
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Stichting > Projecten
Stichting > Projecten
Projecten: broodnodig en extern gefinancierd

Naast haar vier kernproducten (revalidatie, informatievoorziening, sociale begeleiding en ondersteuning en advisering) organiseert Pro Bista voor haar cliënten talrijke activiteiten en doet zij continu aan upgrading en onderhoud. Helaas zijn de overheidsubsidies, zoals vastgelegd in het zorgcontract, niet toereikend en wordt er ook naar aanvullende financiering gezocht.

Jaarlijks werkt Pro Bista een projectenprioriteitenlijst uit. Voor deze projecten worden bedrijven, instellingen en vermogende particulieren benaderd. Donateurs die een specifiek project steunen, krijgen de projectmap toegestuurd, inclusief omschrijving, offertespecificaties en reële begrotingen. Zij worden ook zorgvuldig op de hoogte gehouden van de projectvoortgang en het projectresultaat.
Developed with QwikZite (version 1.12)