Hulpaanbod > Revalidatie
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Hulpaanbod > Revalidatie
Hulpaanbod > Revalidatie
Revalidatie: professioneel en uitgebreid
 
Revalidatie,een kernproduct van Pro Bista, richt zich op het zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk maken van Pro Bista clienten en hun (her)integratie in de maatschappij. Ervaren ergotherapeuten en vrijwilligers onderzoeken wat iedere client kan en hoe alledaagse handelingen en activiteiten in ieders vertrouwde leefomgeving op een eigen (aangepaste) wijze kunnen worden uitgevoerd.

Met individuele behandelplannen wordt hier vervolgens stapsgewijs aan gewerkt. Met trainingen op het gebied van zelfredzaamheid, orientatie, mobiliteit en zintuigengebruik, blijken de meeste clienten in hun werk-, school- en thuisomgeving tot verrassend veel in staat, zeker wanneer dit gepaard gaat met braille- en computerlessen en het juiste hulpmiddelengebruik.
 
Developed with QwikZite (version 1.12)