Faciliteiten > Speeltuin
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Faciliteiten > Speeltuin
Faciliteiten > Speeltuin
Speeltuin: kleurrijk en veilig

Op Pro Bista kunnen blinde en slechtziende kinderen zich heerlijk uitleven. Sinds 2008 bezit de stichting, dankzij een donatie van de Samenwerkende Fondsen, een prachtige speeltuin. De moderne felgekleurde houten toestellen en zachte ondergrond zijn zeer geschikt en veilig voor de jonge doelgroep en worden graag gebruikt voor vrij spel, vakantieplan, educatieve activiteiten en om de (motorische) ontwikkeling van jonge kinderen scherp te observeren en te stimuleren.
Developed with QwikZite (version 1.12)