Hulpaanbod > Training
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Hulpaanbod > Training
Hulpaanbod > Training
Training: kosteloos en multifunctioneel
 
Op Pro Bista kunnen clienten een breed scala aan trainingen volgen om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. Met orientatie-, mobiliteit-, zintuigen- en zelfredzaamheidstrainingen leren zij zich veilig en zelfstandig door hun omgeving te verplaatsen en pakken zij de alledaagse activiteiten van het leven, zoals koken, strijken, winkelen, uitgaan en sporten weer op.

Met braillelessen leren clienten (weer) lezen en met computercursussen wordt er volop tekstverwerkt, geemailt en geinternet. Hierdoor wordt het verrichten van(betaald) werk en het onderhouden van contacten goed mogelijk gemaakt. Trainingen vinden thuis, op het werk en op het centrum plaats en worden kosteloos en professioneel verzorgd als onderdeel van het revalidatieproces.
Developed with QwikZite (version 1.12)