Faciliteiten > Transport
spring naar de paginatekst  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Faciliteiten > Transport
Faciliteiten > Transport
Transport: veilig en betaalbaar
 
Pro Bista beschikt over een twee eigen minibusjes en vrijwillige chauffeurs. Cliënten die geen geschikt eigen vervoer kunnen regelen om de stichting en haar activiteiten te bezoeken, kunnen hier beroep op doen. Als het nodig is, worden zij ook met behulp van vrijwilligers naar andere organisaties en kantoren gebracht om belangrijke zaken te regelen.
Developed with QwikZite (version 1.12)