Informatie > (Vak)bladen
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Informatie > (Vak)bladen
Informatie > (Vak)bladen
(Vak)bladen: Nederlands en wereldwijd
 
Voor geïnteresseerden zijn er een aantal vakbladen, die zich specifiek richten op mensen met een visuele beperking. Zo is er het bekende en wereldwijde blad ‘Eye’ en geeft het NBBS, de Nederlandse Stichting voor blinden en slechtzienden,  het blad ‘Daisy’ uit. Ook is Pro Bista geabonneerd op het bekende en veelgelezen blad van de Nederlandse belangenorganisatie  ‘Bartimeus’ voor blinden en slechtzienden.
Developed with QwikZite (version 1.12)