Vrijwilligers > Vrijwilligersbegeleiding
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Vrijwilligers > Vrijwilligersbegeleiding
Vrijwilligers > Vrijwilligersbegeleiding
Vrijwilligersbegeleiding: gestructureerd en professioneel
 
Vrijwilligers worden binnen Pro Bista goed begeleid. De commissie ‘Vrijwilligers’ werkt hard aan de professionaliteit en continuïteit van het vrijwilligerswerk binnen de stichting. Zij heeft hierbij oog voor de rechten èn plichten van deze onmisbare groep en bewaakt de kwaliteit van hun vrijwillige dienstverlening en zorg aan Pro Bista cliënten.

De commissie zorgt dat het vrijwilligerswerk goed georganiseerd wordt en dat de afzonderlijke vrijwilligers hun verplichtingen nakomen. Daarnaast komt zij op voor de (gelijke) rechten van alle vrijwilligers en zorgt zij dat deze groep de begeleiding en training krijgt die nodig is  om met plezier en professionaliteit aan de slag te gaan.

Developed with QwikZite (version 1.12)