Vrijwilligers > Vrijwilligerspool
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Vrijwilligers > Vrijwilligerspool
Vrijwilligers > Vrijwilligerspool
Vrijwilligerspool: divers en onmisbaar

Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen Pro Bista. Zonder hun hulp  waren n veel activiteiten onmogelijk. Momenteel telt de  stichting circa 150 vrijwilligers, die bezig willen zijn met de integratie en empowerment van hun blinde en slechtziende medemens. Naast innerlijke gedrevenheid, zijn gezelligheid en een inspirerende werkomgeving belangrijke motieven om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

De vrijwilligerspool van Pro Bista is divers en kleurrijk. Vrijwilligers variëren in leeftijd, sexe en opleiding en kunnen ziend, slechtziend of blind zijn. Afhankelijk van hun mogelijkheden en wensen, worden zij op vaste basis of incidenteel ingezet. Zij begeleiden vervolgens activiteiten waar zij de meeste affiniteit mee hebben en op vlakken waar de stichting het meest behoefte aan heeft.
Developed with QwikZite (version 1.12)