Vrijwilligers > Vrijwilligerswerk
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Vrijwilligers > Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers > Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk: zinvol en gezellig
 
Vrijwilligerswerk binnen Pro Bista is er in vele soorten en maten voor wie zinvol en gezellig aan het werk wil. Vrijwilligers worden ingezet bij activiteiten, transport, revalidatie en onderwijs of kunnen hulp verlenen en sociale begeleiding. Daarnaast kunnen zij aan de slag in de opnamestudio, de bibliotheek en in het Hospitality Team of helpen met administratieve taken en geldinzamelacties.

Vrijwilligers kunnen op regelmatige of incidentele basis bij Pro Bista aan de slag, afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden. Dit gebeurt na een zorgvuldige aannameprocedure, een periode van training en begeleiding en een vast evaluatiemoment. Wanneer alle partijen tevreden zijn over de inzet en geleverde prestaties, krijgt de vrijwilliger de officiële titel ‘Vrijwilliger’ en een helder contract.

Developed with QwikZite (version 1.12)