Cliënten > Werkenden
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Cliënten > Werkenden
Cliënten > Werkenden
Werkenden: ondersteuning en advies

Een aantal Pro Bista cliënten verricht betaald werk buitenshuis. Aan deze groep en hun werkgevers biedt de stichting informatie, begeleiding en advies. Met extra training en aanpassingen van de werkplek, de apparatuur, de werktijden en functiebeschrijvingen kunnen veel visueel gehandicapten plezierig en productief aan het werk blijven wat henzelf, maar ook hun organisaties ten goede komt.

Ook ondersteunt Pro Bista cliënten die graag (weer) aan de slag willen met het zoeken naar werkervarings- en stageplekken en creëert zij deze plekken ook intern. Momenteel staan meerdere projectvoorstellen voor innovatieve opleidings- en werkgelegenheidsprojecten in de steigers en werkt de stichting succesvol met persoonlijke jobcoaches, die cliënten weer stapsgewijs naar werk toe leiden.
 
Developed with QwikZite (version 1.12)