Informatie > Zusterorganisaties
spring naar actiebuttons  spring naar de actuele onderwerpen  of kies uit het volgende menu
Hierna volgt de paginatekst. U bent nu op pagina
Informatie > Zusterorganisaties
Informatie > Zusterorganisaties
Zusterorganisaties: Intensief contact
 
Pro Bista is een netwerkorganisatie en onderhoudt intensief contact met zusterorganisaties in de Nederlandse Antillen, Suriname, Nederland, Amerika en in het Caribische gebied. Door uitwisseling van kennis en ervaringen, onderlinge werkbezoeken en deelname aan conferenties en opleidingen blijft de stichting goed op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen voor haar doelgroep.
Developed with QwikZite (version 1.12)